Ga naar de inhoud

Het bewaren van de natuur

In de gemeente Vijfheerenlanden is Stichting Het Zuid-Hollands Landschap eigenaar van o.a. de waardevolle hoogstamboomgaarden rondom de Wiel van Bassa. Deze boomgaarden hebben zowel hoge cultuurhistorische, landschappelijke als natuurwaarden. De natuur en de boomgaarden rondom de Wiel van Bassa genieten een hoge betrokkenheid van de inwoners van Schoonrewoerd en de bewoners van de Diefdijk.

Over de stichting

Vanuit deze betrokkenheid en het belang dat dit unieke stuk natuur voor de regio heeft, is bij een aantal bewoners het initiatief ontstaan om iets te doen om deze boomgaarden gezamenlijk duurzaam in stand te houden en de jaarlijkse oogsten een zinvolle bestemming te geven. Hiervoor is samen met het Zuid-Hollands Landschap, de Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden opgericht. Zo wordt concreet invulling gegeven aan de duurzame instandhouding van deze natuur. Het oogsten van het onbespoten hoogstamfruit is een belangrijke activiteit. Het samen plukken van fruit versterkt de sociale cohesie en van de oogst worden mooie streekproducten gemaakt, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de hoogstamboomgaarden en de lokale gemeenschap.

De stichting is eind september 2021 officieel opgericht.

De officiële doelstelling van de stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden is:
Het gebied van de Wiel van Bassa te bewaren, de cultuurhistorische waarde te behouden en dit gebied te beschermen, zodat ook generaties na ons nog steeds dat rondje om de Wiel kunnen blijven doen. Daarnaast ook het beheren van dit gebied en de daarbij behorende hoogstamboomgaarden en dit gebied te verduurzamen en de opbrengst van het terrein een zinvolle bestemming te geven.”

Dat wil de stichting bereiken door:

  1. Het bevorderen van draagvlak onder de inwoners van Schoonrewoerd en omgeving voor de doelstellingen van de stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden, om zo de sociale cohesie te bevorderen. Indien mogelijk initiatieven van bewoners een rol en een plek te geven in het beheer en het behoud van het gebied rondom de Wiel van Bassa.
  2. Het op natuurlijke wijze beheren en onderhouden van het gebied rondom de Wiel van Bassa in lijn met de doelstellingen van de grondeigenaar, het Zuid-Hollands Landschap, de opbrengsten tijdig te oogsten en daaraan een zinvolle bestemming te geven, bij voorkeur onder het eigen label van de Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden en het verbeteren van de kwaliteit van het beheer van het gebied, en de kwaliteit van de natuur.
  3. Het in de ruimste zin van het woord verrichten van alle verdere handelingen, die verband houden met de doelstelling van de Stichting en die een positief effect kunnen hebben op het realiseren daarvan.

Partner Zuid-Hollands Landschap

Het Zuid-Hollands Landschap is een natuurbeschermingsorganisatie in de drukste provincie van het land. Zij stellen natuur veilig door gebieden aan te kopen, deze te onderhouden en voor iedereen toegankelijk te maken. Dat doet ze al sinds de oprichting van de stichting op 12 juli 1934! Dankzij de hulp van vele vrijwilligers, 50.000 Beschermers en bedrijfsvrienden maken we Zuid-Holland steeds een beetje mooier.

Vanuit haar ambitie om natuur steeds een beetje mooier te maken is het Zuid-Hollands Landschap partner van de Stichting Vijfheerenlanden. Op deze manier wil zij het gebied rondom het Wiel van Bassa, waarvan zij voor een groot deel eigenaar is, in stand houden, de hoogstamboomgaarden onderhouden en zo dit unieke stukje natuur, dat grenst aan de recent tot UNESCO Werelderfgoed toegelaten forten van de Hollandse Waterlinie, te bewaren.

Meer informatie over het Zuid-Hollands Landschap >

Het bestuur

Ad de Jong
Voorzitter

“Het rondje rondom het Wiel van Bassa en de hoogstamboomgaarden horen bij Schoonrewoerd. Om dit ook in de toekomst zo te laten zijn, draag ik mijn steentje bij aan de Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden.”

Ton Stek
Vice-voorzitter

“Fruit dat op zo’n bijzondere plek groeit, verdient het om allemaal verwerkt te worden tot (h)eerlijke streekproducten. Als we met de opbrengsten daarvan het gebied rondom de Wiel van Bassa kunnen beheren en behouden, dan werk ik daar graag aan mee.”

Mario Swaanen
Secretaris

Een stichting die zich inzet voor het behoud van de omgeving van mijn favoriete zwemplek en daarbij de combinatie van natuurbehoud, verbinding en ondernemen, zorgde gelijk voor een gevoel van betrokkenheid en enthousiasme bij mij. Dus toen er gevraagd werd om mee te denken en doen, heb ik me direct aangemeld om dit project (mede) op te zetten.

Frans van Zijderveld
Bestuurslid namens Zuid-Hollands Landschap

“De omgeving van de Diefdijk en de hoogstamboomgaarden bij de Wiel van Bassa vormen een parel in het totale beheergebied van het Zuid-Hollands Landschap. De Heerlijkheid Vijfheerenlanden kan in samenwerking met de boswachters, vrijwilligers en pachters bijdragen aan de instandhouding van dit prachtige, cultuurrijke gebied. Met de activiteiten werkt de stichting mee aan het beheer van de kenmerkende hoogstamboomgaarden én de beleving hiervan in het gebied zelf en de (h)eerlijke natuurproducten. Tenslotte komt de familie van mijn vaders kant (in ieder geval al van voor 1700) uit deze omgeving, dus dat is een extra reden om mij (vrijwillig) in te zetten voor de stichting.”

Akkie Langerak
Bestuurslid

“Mijn woonomgeving, het dorp, de hoogstambomen, de Wiel en de Schoonrewoerders zijn mij dierbaar. De oprichting van de Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden vond ik van het begin af aan bijzonder en belangrijk. Daarom ben ik een vrijwilliger van het eerste uur en wil ik mij nu ook als bestuurslid inzetten om het werk van de stichting tot een succes te maken. Dat doe ik graag samen met anderen om zo een bijdrage te leveren aan het behoud van dit unieke stuk natuur, dat echt bij het dorp Schoonrewoerd hoort en belangrijk is voor iedereen die hier woont.”

Andre Bode
Bestuurslid

“Als enthousiaste vrijwilliger van het Zuid-Hollands Landschap (Diefdijkploeg) heb ik in 2013 kennis gemaakt met Wim Scherpenzeel en de boomgaarden langs het Wiel. Sindsdien ben ik verknocht geraakt aan deze ‘heerlijkheid’ en zet ik me met passie in voor de instandhouding van dit in meerdere opzichten unieke cultuurgebied. Ik draag dan ook graag bij aan de doelstelling van de Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden.”

Erik van Doorn
Penningmeester

Contact

Als je vragen hebt, suggesties of tips neem dan altijd contact met ons op. We vinden het belangrijk dat de stichting van en voor bewoners van Schoonrewoerd en omgeving is en stellen daarom contacten met de inwoners op prijs. We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.

Contactformulier