Ga naar de inhoud

Wim Scherpenzeel lid in de Orde van Oranje-Nassau

In Helsdingen Sport en Cultuur in Vianen zijn op 26 april, de dag voor Koningsdag, 15 lintjes uitgedeeld. Veertien van hen mogen zich vanaf nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Eén van hen is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Voor de Heerlijkheid Vijfheerenlanden ook een bijzondere dag, want één van de leden van de Orde van Oranje-Nassau is Wim Scherpenzeel.

Bijna 35 jaar hoevepachter
Wim Scherpenzeel (73) is al bijna 35 jaar (vanaf 1988) hoevepachter en beheerder van de hoogstamboomgaarden rondom de Wiel van Bassa aan de Diefdijk in Schoonrewoerd. Wim woont zijn hele leven al op Hoeve de Kruithof en is nauw betrokken bij alles wat de Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden doet om het gebied rondom de Wiel van Bassa en de ruim 600 hoogstambomen die daar staan te beheren en te behouden. Daarnaast is hij sinds 1974 bestuurslid en later secretaris van de Gereformeerde Bijbel Stichting. Ook vervulde hij van 1983 tot 2005 de functie van penningmeester bij de Plaatselijke Kiesvereniging SGP Leerdam.

Verrassing
Het was voor Wim een complete verrassing dat hij tot lid in de Orde van Oranje-Nassau is benoemd. In gezelschap van zijn zus nam hij uit de handen van zijn bijna buurman, Burgemeester Sjors Fröhlich, de orde in ontvangst. De waardering voor het werk van Wim straalt ook af op de ambities die de Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden heeft om dit unieke stuk natuur voor komende generaties te behouden en alle fruit dat daar groeit een zinvolle bestemming te geven door er (h)eerlijke streekproducten van te (laten) maken.

Lees meer over het werk van de Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden op www.heerlijkheidvijfheerenlanden.nl