Ga naar de inhoud

Nieuwe informatieborden Wiel van Bassa en omgeving

Bij de Wiel van Bassa, het Fort Everdingen, de Beersluis en verderop aan de Diefdijk zijn nieuwe informatieborden geplaatst voor iedereen die meer wil weten over deze unieke plek. De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de stelling van Amsterdam zijn sinds 2021 onderdeel van het UNESCO werelderfgoed Hollandse Waterlinie. Om aandacht te vragen voor deze bijzondere status zijn de nieuwe borden o.a. aan de Diefdijk en bij de Wiel van Bassa eind april 2024 geplaatst.

Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam zijn sinds 2021 onderdeel van UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Eind 19e eeuw is deze verdedigingslinie aangelegd om het westen van Nederland in oorlogstijden te beschermen tegen de vijand uit het oosten. Een uniek en slim systeem met vele forten, sluizen, kanalen en dijken. Brede stroken land werden tot kniehoogte onder water gezet (inundatie). Daardoor werd het land onbegaanbaar voor soldaten, voertuigen of paarden. Tegelijk was het water te ondiep voor een boot. Water werd een bondgenoot.

Veel te ontdekken
Veel onderdelen van de Hollandsche Waterlinies zijn nog steeds goed in het landschap te zien. De verschillende forten zijn de meest zichtbare locaties. Ze zijn vaak open voor publiek, maar als ze gesloten zijn, is er nu bij de ingang toch informatie. Ook bij de groepsschuilplaatsen en de waterwerken van de Hollandse Waterlinie staan nu informatiepunten. Op de borden staat informatie over de geschiedenis, maar ook over het huidige gebruik van de forten. Ook kunnen bezoekers meer lezen over wat er in de buurt nog meer is te zien en te beleven. Er wordt aandacht gevraagd voor de bijzondere fauna in dit gebied, zoals de kamsalamander en de uil. Met behulp van QR-codes kan men nog meer leuke wandel- en fietsroutes ontdekken.