Ga naar de inhoud

Nieuwe hoogstamfruitbomen langs de Diefdijk

In februari zijn zo’n 50 nieuwe hoogstamfruitbomen geplant. Allemaal langs de Diefdijk en dus ook rondom de Wiel van Bassa. Omdat het Zuid-Hollands Landschap de afgelopen twee jaar geen nieuwe hoogstambomen had geplant, is dit jaar de schade ingehaald. Voor een goed beheer en behoud van de hoogstamboomgaarden is nieuwe aanplant en vakkundig snoeien noodzakelijk. Alleen zo worden de oude rassen behouden, die zorgen voor de pure smaak in de (h)eerlijke streekproducten van de Heerlijkheid Vijfheerenlanden.

Variëteit aan soorten
In de hoogstamboomgaarden staan, in tegenstelling tot de hedendaagse laagstamboomgaarden, de rassen meestal door elkaar. Daarom is er bij de nieuwe aanplant gekozen voor een variëteit aan rassen. Er is een mix van appel- en perensoorten geplant: Notarisappel, Jasappel, Bellefleur, Goudreinet van het soort rode van Boskoop, Zoete Brederode en Saint-Remy. Bij de keuze voor de soorten die rondom de Wiel van Bassa zijn geplant, is Wim Scherpenzeel, de hoevepachter van het gebied, betrokken. Veel verschillende soorten zorgen in het voorjaar voor een grote variatie in bloesem. Het betekent ook dat het fruit niet allemaal op dezelfde tijd geoogst hoeft te worden, maar over een langere tijd kan afrijpen. Dat komt de smaak van de streekproducten ten goede.

Wintersnoei
Het snoeien van de hoogstambomen is een vak apart. Deze maanden worden de ‘hoogstammers’ aan de Wiel van Bassa door Wim Scherpenzeel met ondersteuning van het Zuid-Hollands landschap gesnoeid. Het snoeien stimuleert de vorming van nieuwe scheuten aan de bomen. Takken die worden ingekort, vertakken en groeien terug. Hoe eerder een boom gesnoeid wordt, hoe sterker de groei zal zijn. Het snoeien wordt in de winter gedaan omdat dan de boomstructuur goed zichtbaar is en de kale boom een goed beeld geeft van welke takken gesnoeid kunnen worden. Hierbij wordt ook gelet op het feit dat tijdens de oogst de lange ladders goed in de boom geplaatst kunnen worden. Binnenkort start het Zuid-Hollands Landschap met snoeien onder begeleiding van Dirk van Ziel, een fenomeen op het gebied van hoogstambomen en het begeleiden van snoeiteams.

Meer informatie Heerlijkheid Vijfheerenlanden: www.heerlijkheidvijfheerenlanden.nl

Meer informatie Zuid-Hollands Landschap: www.zuidhollandslandschap.nl