Ga naar de inhoud

Laat de bloesem nu maar komen

De afgelopen maanden is onder allerlei verschillende weersomstandigheden gesnoeid aan de hoogstambomen rondom de Wiel van Bassa. De gure maanden januari en februari zijn bij uitstek de maanden dat de bomen hun snoeibeurt krijgen. In maart zijn de takken verzameld en de afgelopen twee zaterdagen hebben vrijwilligers van de Heerlijkheid Vijfheerenlanden, Wim Scherpenzeel en de snoeiers van het Zuid-Hollands Landschap geholpen om de takken te bossen en uit de boomgaarden te verwijderen. Laat de bloesem en de lentezon nu maar komen.

Sprokkelmaand
Februari wordt in de volksmond ook wel de sprokkelmaand genoemd. Je zou kunnen denken dat dit te maken heeft met het feit dat  snoeihout gesprokkeld wordt. Dat is echter niet het geval. Het oud Nederlandse woord ‘sprokkelen’ heeft wel iets te maken met de term sprokkelmaand. Dat betekent namelijk ‘springen’. En eens in de vier jaar verspringen de dagen in februari. Het was dit jaar een ‘sprokkeljaar’ of te wel een schrikkeljaar, in 2024 had februari 29 dagen. Met hout sprokkelen in de koude februarimaand heeft de naam ‘sprokkelmaand’ dus niets van doen.

Oeverbescherming
De oevers van de Wiel van Bassa zijn natuurvriendelijke oevers en hebben een langzaam aflopende, ondiepe bedding met veel riet en planten. In de verschillende waterdiepten groeien en leven veel verschillende planten en dieren. Dat willen we graag zo houden en daarom worden de takkenbossen van het snoeihout weer gebruikt om de oevers van de Wiel te beschermen, zodat het leven langs de oevers in stand blijft en ook de karakteristieke rietkragen over een aantal weken weer goed kunnen groeien. Na gedane arbeid werd een drankje gedronken bij de ‘honosty shop’ van de Heerlijkheid Vijfheerenlanden aan de Wiel.