Ga naar de inhoud

Kerstdiner voor de hoogstammen

Deze tijd van het jaar is er heel ander werk te doen in de hoogstamboomgaarden rondom de Wiel van Bassa dan tijdens het oogstseizoen. Het is de tijd van mesten en snoeien. In deze week voor Kerst werd het kerstdiner voor de hoogstammen aangevoerd. In de stromende regen werd echte ruige stalmest aangevoerd en verspreid onder de hoogstambomen. Een waar Kerstdiner!

Onbespoten
Omdat de hoogstambomen niet worden bespoten en ook bijna geen kunstmest krijgen, is de ruige stalmest een ideale voedingsstof om nu onder de bomen te verspreiden, zodat die goed op de drassige grond kan inwerken. Zodra straks de lentezon verschijnt, genieten de bomen van de meststoffen die zij kunnen opnemen in hun sapstroom. Wim Scherpenzeel zorgde samen met boer Boet en zijn zoon in de stromende regen voor een overvloedige kerstmaaltijd voor de hoogstammen.

Snoeien: opmaat voor de oogst
De komende maanden zullen deskundige handen ook weer de snoeischaar hanteren. Snoeien is de voorbereiding op de bloesem dus ook op de oogst van het nieuwe jaar. Het snoeien stimuleert de vorming van nieuwe scheuten aan de bomen. Takken die worden ingekort, vertakken en groeien terug. Hoe eerder een boom gesnoeid wordt, hoe sterker de groei en bloei zal zijn. Het snoeien wordt in de winter gedaan omdat dan de boomstructuur goed zichtbaar is en de kale boom een goed beeld geeft van welke takken gesnoeid kunnen worden. Hierbij wordt ook gelet op het feit dat tijdens de oogst de lange ladders goed in de boom geplaatst kunnen worden.