Ga naar de inhoud

De liefde voor hoogstambomen bindt

Op 11 juli vond een constructief overleg plaats tussen het bestuur van Natuur & Vogelwacht de Vijfheerenlanden en de Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden. De bijeenkomst, die plaatsvond bij de Schaapskooi in Hei- en Boeicop, bracht de gedeelde passie voor oude hoogstambomen en de verwerking van hoogstamfruit tot (h)eerlijke streekproducten naar voren. Het resultaat van dit plezierige gesprek was de ontdekking van nog meer gemeenschappelijke gesprekstof tussen de organisaties.

Vrijwilligers en passie voor natuur
Beide organisaties draaien volledig op de inzet van vele vrijwilligers, die zeer toegewijd zijn aan de Natuur & Vogelwacht en de Heerlijkheid Vijfheerenlanden. Het is opmerkelijk om te zien hoe deze vrijwilligers vriendschappen smeden door hun gezamenlijke inzet en liefde voor de natuur. Tijdens het overleg kwam ook de receptuur van sappen die worden geperst van het hoogstamfruit aan de orde en werd gesproken over de cursussen die worden gegeven om vrijwilligers vertrouwd te maken met natuurbehoud en -beheer. Verschil van inzicht bestaat tussen professionele hoogstamsnoeiers, maar  de liefde voor de hoogstambomen verbindt en het blijkt dat behoud en beheer van de natuur op verschillende manieren kan worden verwezenlijkt.

Samenwerking met natuurorganisaties
Zowel de Natuur & Vogelwacht als de Heerlijkheid Vijfheerenlanden onderhouden nauwe banden met het Zuid-Hollands Landschap, dat een belangrijk deel van het onderhoud van natuur in de provincie Zuid-Holland voor zijn rekening neemt. Het Zuid-Hollands Landschap verpacht het gebied rondom de Wiel van Bassa aan pachter Wim Scherpenzeel, die op Hoeve de Kruithof woont. Daarnaast zijn er contacten met de provincie Utrecht, waar de gemeente Vijfheerenlanden sinds 2019 onderdeel van uitmaakt. Samen met het Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) organiseert de Heerlijkheid Vijfheerenlanden o.a. plukdagen, waarbij Utrechters het gebied vaak voor het eerst bezoeken, maar daarna blijvend als vrijwilliger aan de slag gaan.

En verder…
Het overleg tussen de Natuur & Vogelwacht en de Heerlijkheid Vijfheerenlanden krijgt vervolg. Er wordt gekeken naar het combineren van praktijkdagen en cursussen om kennisuitwisseling te bevorderen. Ook streven we met elkaar naar verbetering van de smaak van de sappen en het delen van recepturen om de optimale smaak te behouden. Hoewel er een vorm van concurrentie bestaat in de afzet van sappen, realiseren beide organisaties zich dat ze sterker staan door samen te werken. De gedeelde liefde voor de natuur, en de hoogstambomen in het bijzonder, verbindt hen en vraagt om verdere samenwerking.

Conclusie
Dit eerste gesprek tussen de Natuur & Vogelwacht de Vijfheerenlanden en de Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden kan leiden tot verdere vruchtbare samenwerking ten gunste van het behoud van hoogstambomen. Met een gemeenschappelijke passie voor de natuur en de productie van hoogwaardige streekproducten zetten deze beide organisaties zich in voor het behoud van cultureel erfgoed. Hun inzet, ondersteund door een netwerk van vrijwilligers en samenwerking met natuurorganisaties, draagt bij een duurzaam behoud en beheer van hoogstambomen in de regio.

Kijk voor meer informatie over de Natuur & Vogelwacht op: https://www.natuurcentrum.nl/

Zijn er vragen over de Heerlijkheid Vijfheerenlanden, stuur een mailtje aan: info@heerlijkheidvijfheerenlanden.nl